Kurs ratownictwa bojowego

Ratownictwo 03.2013 38

Zapraszamy na Kurs ratownictwa bojowego wg zasad TC3 (Tactical Combat Casualty Care).

Termin: 22-23 kwietnia 2017.
Miejsce: Poznań (teoria), Mieczewo k/ Poznania (praktyka)

Rozpoczęcie: godz. 08:00, 22 kwietnia 2017 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
Zakończenie: około godz. 16:00, 23 kwietnia w Mieczewie
30 godzin zajęć, w dzień, w nocy.

Koszt: 500zł (do 15 marca włącznie), 650zł (po 15 marca)
Zgłoszenia: przesyłać na adres zielonytalizman@gmail.com.
Ważność zgłoszenia potwierdza wpłata zadatku wysokości 150zł. Z dopiskiem „kurs TC3″.

nr konta: 54 2480 0002 2058 0018 5143 0001
ul.Marcelińska 76/1
60-341 Poznań

Szkolenie rozpocznie się w Poznaniu 22 kwietnia o godz. 10:00, w muzeum archeologicznym na ul. Wodnej. Szkolenie zacznie się częścią teoretyczną z zakresu ratownictwa medycznego i założeń ratownictwa taktycznego. Po zakończeniu wykładów kursanci przemieszczają się do miejscowości Mieczewo pod Poznaniem, gdzie zostanie przeprowadzona część praktyczna. Część praktyczna składa się z kilkunastogodzinnego treningu procedur TC3 odbywającego się w warunkach symulujących działania bojowe. Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni, weterani misji w Iraku, obecni i byli funkcjonariusze służb policji oraz wojska.

Założenia kursu TCCC Przeszkolić w maksymalnie realnych, ekstremalnie trudnych warunkach ratowników medycznych żołnierzy, funkcjonariuszy, pasjonatów ratownictwa w sposób profesjonalny. Uczestnik działa w blisko 70 różnych symulacjach, pozoracjach, grach taktycznych. Jednolity sposób myślenia, współpracy, działania jest kluczem do osiągnięcia sukcesu ratowniczego.

Pytania prosimy prosimy przesyłać na zielonytalizman@gmail.com.

Zapraszamy!